Szkolenie w zakresie założenia , prowadzenia , certyfikacji IT

 

20 listopada 2017r. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR zorganizowała szkolenie na temat „Zasady tworzenia i prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Informacji Turystycznej”. W szkoleniu wzięło udział 26 osób z całego województwa: pra-cowników informacji turystycznych, muzeów, urzędników odpowiedzialnych za rozwój tu-rystyki w swoich miejscowościach. Szkolenie poprowadzili: Jadwiga Błoch, Prezes LOTUR – Polski System Informacji Turystycznej, Kryteria Certyfikacji Informacji Turystycznej i zasady certyfikacji punktów i centrów informacji turystycznej” , Krzysztof Chmielnik – Obsługa turysty w punkcie IT, Kompetencje empatyczne i merytoryczne. Beata Pawlikow-ska, Dyrektor IT w Żaganiu – „Jak założyć i prowadzić Informację Turystyczną, Misja rola i zadania IT.

 

Organizując to szkolenie zastanawialiśmy się nad odzewem, czy znajdą się chętni, jak samorządy oraz placówki związane z turystyką zareagują na naszą ofertę. Odpowiedź okazała się bardzo pozytywna. Nie mieliśmy większych problemów z naborem, a nawet nie wszyscy którzy chcieli brać udział mieli taką możliwość. Cóż, istnieje stara zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Wiele samorządów które odpowiednio dbają o tę gałąź przemysłu zaczynają odczuwać to finansowo. Promują turystykę,  zakładają Informacje Turystyczne, certyfikują je, szkolą pracowników do obsługi ruchu turystycznego.

W/g Polskiej Organizacji Turystycznej „Informacja turystyczna jest niezbędnym składnikiem promocji turystycznej. Praca jednostek organizacyjnych „it” służy nie tylko turystom indywidualnym ale również organizatorom wypoczynku grupowego oraz zleceniodawcom różnych form turystyki. Z ich usług korzystają biura podróży, organizacje społeczne i animatorzy coraz powszechniejszego wypoczynku w grupach nieformalnych. Klientami centrów „it” są osoby i grupy zróżnicowane zawodowo, wiekowo, o preferencjach wynikających ze stopnia zamożności i zainteresowań. System „it” uczestniczy w upowszechnianiu turystycznego modelu zagospodarowania wolnego czasu współkształtując modę na turystykę.

W efekcie tych działań rozwijają swoje miasto i region. Co jest w tym procesie najważniejsze: Oni nie mówią o turystyce w roku wyborczym, oni działają przez całą swoją kadencję. Szkoda że, takich ludzi jest jeszcze mało, jednakże – co jest pozytywne – ich liczba zwieksza sie z roku na rok.

I tu jest nasza rola. Włodarz nie musi sie znać na turystyce. On musi zatrudniać fachowców którzy mu podpowiedzą co zrobić aby ta branża stała się kurą co znosi złote jajka. Co zrobić aby zwiększyć ilość turystów, by w ten sposób stworzyć nowe firmy, nowe miejsca pracy. Naszym zadaniem jest w trakcie szkoleń przygotowywać kadry, pobudzać je do kreatywności i współpracy. 

Jako organizatorzy możemy długo mówić o sensie i potrzebie tego typu szkoleń. Możemy namawiać aby jak najwięcej pracowników branży turystycznej chciało uczestniczyć w tym i wielu innych warsztatach organizowanych przez nas – tym bardziej że, wszystkie szkolenia które organizujemy są nieodpłatne dla uczestników. Możemy wysyłać zaproszenia do ośrodków które mając ciekawe pod względem turystycznym atrakcje i obiekty nie mają IT, nie promują swoich walorów ponieważ jak to powiedział pewien wójt: Oni i tak do nas przyjadą, po co wydawać na to kasę… Bez komentarza

 Zamiast się chwalić sukcesem postanowiliśmy oddać głos uczestnikom tego spotkania. Tak, także spotkania, ponieważ takie warsztaty, szkolenia umożliwiają także spotkanie ludzi z szeroko pojętej branży turystycznej, rozmowy pomiędzy nimi, wymianę doświadczeń w danej chwili stworzyć pomysły na wspólną współpracę, pomysły na wspólne projekty.

 

Daniel Mackiewicz Lubuski Urząd Marszałkowski

Szkolenia tego typu są jak najbardziej potrzebne, chodzi mi o szkolenia z tworzenia i certyfikacji informacji turystycznej. Na terenie województwa lubuskiego mamy certyfikowanych bodajże 16 IT, co według mnie jest niewiele, więc warto aby ich przybywało.  Na naszym szkoleniu są uczestnicy z miast które już takie punkty posiadają: Krosno Odrzańskie, Kostrzyn, Kożuchów. Na szkoleniu brakuje mi uczestników z największych miast z Zielonej Góry i Gorzowa, oraz uczestników z wielu miejscowości w których mamy ciekawe atrakcje turystyczne. Brakuje mi ich ponieważ te szkolenie mogłoby się stać mobilizacją aby taki punkt informacyjny stworzyć. Ponadto wszystkie takie szkolenia przyczyniają się do rozwijania, promocji lubuskich atrakcji. Szkolenia podnoszą kwalifikację ludzi co w perspektywie czasu jest wartością dodaną, wartością związaną z profesjonalną obsługą turystów z kraju i zagranicy.

Karol Kłysz „Agroturystyka u Karola”

Uważam że, samo szkolenie przebiegło bardzo pomyślnie. W trakcie jego trwania mogłem dużo ciekawych rzeczy usłyszeć, dużo nauczyć się. Jest to dla mnie budujące i myślę że, każdy z nas powinien przyjąć  szkolenia za coś wartościowego. Tu się spotkali pasjonaci przyrody, pasjonaci sztuki, pasjonaci pewnych idei które wznoszą nas ponad pewien horyzont który jest dla nas budujący.

Małgorzata Sułkowska- Lubrza

Dzisiejsze szkolenie jest bardzo interesujące, wyniosłam z niego ogromną wiedzę, zrobiłam z niego interesujące notatki z których na pewno skorzystam. Dodatkowo zdobytą wiedzę przekażę współpracownikom w pracy.

Jan Zachmyc- Żagań

W takich szkoleniach warto brać udział. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Mogłem przypomnieć sobie wiele rzeczy na temat prowadzenia punku informacji turystycznej, poznałem nowe zasady certyfikacji. Uzyskałem dodatkowe umiejętności na temat obsługi turysty. Było warto. Zdobyta wiedza będzie bardzo pomocna i zostanie wykorzystana w naszym muzeum.

Katarzyna Kantek

Szkolenie było jak najbardziej ciekawe. Myślę że, my pracownicy informacji turystycznej uzyskaliśmy nowe narzędzia i informacje które postaramy się wykorzystać w naszej pracy, w Informacji Turystycznej

W trakcie warsztatów przepyszny katering zapewniła nam Rezydencja Janków, za co w imieniu wszystkich uczestników dziękujemy.

Szkolenie mogliśmy zorganizować przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Polskiej Organizacji Turystycznej.