Wójt Gminy Lubrza zaprasza na Pożegnanie Lata

Już 24.08 od 19:00 na plaży Goszcza w Lubrzy odbędzie się dyskoteka na pożegnanie lata.