III Plener Archeologiczny w Wicinie

W Wicinie został utworzony Park Kulturowy Grodzisko, którego jednym z założeń jest organizowanie corocznych obchodów święta grodziska w Wicinie, bezpośrednio związanych z historią tego miejsca. Było ono bowiem zamieszkane przez ludność kultury łużyckiej ponad 2700 lat temu. Samo grodzisko zostało natomiast zniszczone przez plemię Sycytów ponad pół wieku p. n. e. właśnie jesienią. Takie inicjatywy wspaniale nawiązują do historii i tradycji regionu, co promuje Kulturalne Lubuskie, zaś archeologiczny aspekt imprezy dodatkowo uatrakcyjnia całe wydarzenie, w sposób niestandardowy pokazując przeszłość tego rejonu naszego województwa. Czas i miejsce: 8 września 2018 r. – Stacja Archeologiczna w Wicinie