Posiedzenie Walnego Zgromadzenia FORUM Informacji Turystycznej (FIT)

W dniach 3-4 grudnia br. w TARNOWIE, Polska Organizacja Turystyczna organizuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia FORUM Informacji Turystycznej (FIT).

W trakcie obrad zostaną omówione zagadnienia związane z projektami dot. Polskiego Systemu Informacji Turystycznej m.in. motywatory i korzyści kompetencyjne w działalności Informacji Turystycznej, wyzwania dla polskiej turystyki, sprawozdanie z działania kadencji Zarządu FIT 2017-2019 oraz wybory nowego Zarządu FIT. Jednocześnie to wydarzenie będzie miało charakter otwartej dyskusji.

Na FORUM przybędą przedstawiciele instytucji związanych z Informacją Turystyczną w Polsce, przedstawiciele samorządu i regionów, eksperci oraz wiele osób, którym bliska jest tematyka Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kraju.

Jednocześnie, zapraszam do udziału przedstawiciela ROT, który koordynuje sprawy związane z Informacją Turystyczną (szczególnie kieruje Centrum lub Punktem IT w Regionie).

Tym samym, proszę o rozpowszechnienie tego zaproszenia w Państwa Regionie, abyście zechcieli poinformować o możliwości udziału certyfikowane centra i punkty informacji turystycznej w FORUM (do których niezależnie wcześniej zostało wysłane zaproszenie do udziału).

Szczegółowy program FORUM i zaproszenie z kartą zgłoszenia przedstawiam w załączeniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.br. na adres: liliana.waszczuk@pot.gov.pl

ZAPRASZAMY Państwa do udziału! Będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Karta_zgloszeniaFIT’2019_PO

Zaproszenie_POT_FORUM_Informacji_Turystycznej’2019_Tarnow

T