Boom na zdrowie

Targi „Boom na zdrowie”

Termin: 29 lutego – 1 marca 2020

29.02.2020 w godzinach 10.00-18.00

01.03.2020 w godzinach 10.00-18.00

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie,  hala tenisowa

 

W terminie 29.02.2020 – 01.03.2020r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego

w Drzonkowie zaplanowane zostały do realizacji Polsko – Niemieckie Targi „Boom na Zdrowie”. Targi mają za zadanie zacieśnić współpracę instytucji popularyzujących sport z terenu Lubuskiego i Brandenburgii poprzez promocję różnych form aktywności fizycznej dla propagowania zdrowego trybu życia. Grupę docelową projektu stanowią wszystkie osoby niezależnie od wieku, płci, zainteresowań, wykształcenia i religii z terenów przygranicznych Polski i Niemiec, zainteresowane zdrowym trybem i stylem życia, które potrzebują indywidualnego podejścia, konsultacji, rady. ( Łącznie zaplanowano udział 20 wystawców , z tego 12 z Polski                                              i 8 z Niemiec )

Założeniem projektu jest pokazanie podmiotów zajmujących się propagowaniem zdrowego stylu życia zarówno w sferze ruchu, dietetyki oraz edukacji zdrowotnej w rejonie przygranicznym.  W ramach targów utworzone zostaną stanowiska wystawiennicze wraz z sceną a wystawcami będą podmioty z branży sportowo rekreacyjnej. Zorganizowany zostanie pokaz fitness – konwencja, na scenie odbędą będą się mini maratony fitness prowadzone przez lokalnych instruktorów fitness oraz prezentacja poszczególnych stanowisk.