Ważność dotychczasowej certyfikacji informacji turystycznej została wydłużona do 30 kwietnia 2021 r

Uprzejmie informujemy, że Polska Organizacja Turystyczna przedłuża ważność dotychczas obowiązującej certyfikacji informacji turystycznejw ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej przyznanej przez Regionalne Komisje Certyfikacyjne i Krajową Komisję Certyfikacyjną do 30.04.2021, wskutek istniejącej pandemii wirusa COVID-19 w Polsce oraz związanym z tym zjawiskiem rygorów utrudniających przeprowadzenie inspekcji do oceny kryteriów certyfikacji  centrów i punktów informacji turystycznej  przez komisje.

W celu wyrównania terminów certyfikacji informacji turystycznej w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej ( PSIT), kolejne wdrożenie procesu cetyfikacji punktów informacji turystycznej w formule aplikacji internetowej odbędzie sie w kwietniu 2021.

Informujemy, iż regulamin i kryteria nowej certyfikacji informacji turystycznej są dostępne pod linkiem: https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

W LUBUSKIM  mamy tylko 5 Certyfikowanych Informacji Turystycznych zgodnie z PSIT, zachęcamy zatem pozostałe informacje turystyczne do udziału w procesie certyfikacji IT..