Webinaria dla touroperatorów

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” wspólnie z partnerami zaprezentuje region lubuski 19 marca 2021 o godz.13.30 za pośrednictwem Microsoft Teams..W naszej prezentacji udział wezmą:

Biuro Podróży Mega Tours

Lubuskie Centrum Winiarstwa

Żagań i Muzeum Obozów Jenieckich Stalag VIIIC

Pompeje Kostrzyńskie

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

WEBINARIA, w ramach których regionalne organizacje turystyczne prezentują touroperatorom polską ofertę turystyczną Webinaria to inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej, która jest odpowiedzią na zainteresowanie biur podróży polskimi produktami turystycznymi.Z powodu pandemii na znaczeniu zyskała turystyka krajowa. Widzą to także touroperatorzy i biura podróży, które chcą rozwijać swoją ofertę sprzedażową. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła cykl webinarów, w ramach których poszczególne województwa przedstawią walory turystyczne swoich regionów. W obecnych czasach wielu turystów decyduje się na kupowanie podróży u profesjonalnych organizatorów turystyki. Wynika to z tego, że touroperatorzy i biura podróży którzy zabezpieczają turystów na wypadek rezygnacji, zmian w rezerwacjach czy innych trudności. Celem webinarów jest zaprezentowanie biurom podróży oferty turystycznej wszystkich szesnastu regionów.