Gryżyński Park Krajobrazowy

Niezwykły krajobraz polodowcowy. Otoczona licznymi stromymi pagórkami i wąwozami rynna potoku Gryżynka. Jeziora polodowcowe, stawy hodowlane, ruiny starych młynów, źródła, bagna i torfowiska. Bogactwo przyrody: bory sosnowe, monumentalne dęby i buki, wiele interesujących, rzadko spotykanych roślin i zwierząt.

Ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska”

Atrakcyjna ścieżka edukacyjna w pobliżu Gryżyny. Biegnie przy potoku Gryżynka i wokół jeziora Kałek. Prowadzi przez bardzo urokliwe wąwozy, pagórki i źródliska. Łączna długość tras: 8,5 km. Wygodna infrastruktura: parking, tablice edukacyjne, mostki, ławki, wiaty.

„Lasy Dobrosułowskie” Natura 2000

Potężny, o powierzchni ponad 11.000 hektarów, reprezentatywny obszar Puszczy Lubuskiej. Lasy sosnowe. Ważny korytarz ekologiczny służący migracjom dużych ssaków. Ostoja wilków.
Obszar chroniony dla bezkręgowców: jelonka rogacza, kozioroga dębosza i pachnicy dębowej, oraz ryb: kozy i piskorza. Miejsce żerowania ciekawych nietoperzy – nocków dużych.

Łąki Dobrosułowskie

Piękne, otoczone lasami łąki. Rykowisko jelenia szlachetnego. Wycieczki na punkt widokowy oraz transmisje online z kamery pokazującej w czasie rzeczywistym życie zwierząt na łąkach organizowane są przez Nadleśnictwo Bytnica.

Stary Las

Powierzchniowy pomnik przyrody o powierzchni blisko 3 hektarów w Łasiczynie koło Budachowa. Bardzo stary las. Wiekowe i monumentalne dęby, buki i sosny. Najstarszy dąb ma ponad 500 lat. Teren Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie.